Vai futbolam būt Lucavsalā

Par Lucavsalas daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai “Latvijas Futbola federācija” futbola stadiona izbūvei, rakstījām https://lucava.lv/futbola-stadiona-buvnieciba-lucavsala/ . Lai gūtu detalizētāku informāciju, nekā tā pieejama publiskajā telpā (viens no informācijas avotiem  https://www.riga.lv/lv/jaunums/rigas-dome-lems-par-zemesgabala-nodosanu-nacionala-futbola-stadiona-izbuvei-lucavsala) un plašāku izpratni par Lucavsalas attīstības plāniem kopumā, dienu pēc  Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas sēdes Lucavsalas Apkaimes Dārzu Attīstības biedrības LUCAVA valde tikās ar Pilsētas Attīstības departamenta pārstāvjiem.

Īss ieskats RD Attīstības departamenta sniegtajās atbildēs:

Kapēc bezmaksas?

Nekustamā īpašuma nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķis – atbalsta sniegšana sabiedriskā labuma darbības nodrošināšanai, tostarp sporta attīstībā un sporta pasākumu organizēšanā t.sk. nacionālā futbola stadiona kompleksa būvniecības ieceres izstrādei. Pamatojums tam, ka šie pieci bezmaksas gadi tiek doti nevis būvniecībai, bet tikai koncepcijas izstrādei un projektēšanai, formāli par pašu būvniecību lems tikai pēc 5 gadiem.

Kāpēc Lucavsala?

Salīdzināmās teritorijas Nacionālā futbola stadiona kompleksa izveides iespējām esošās infrastruktūras kontekstā šeit: https://www.riga.lv/lv/media/46227/download?attachment

Kāpēc  nenotika publiskā apspriešana?

Publiskā apspriešana netika plānota, jo lēmuma projekts “Par nekustamo īpašumu Lucavsalas ielā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai “Latvijas Futbola federācija”” paredz  būvniecības ieceres izstrādes procesa ietvaros izstrādāt nekustamā īpašuma attīstības koncepciju un tās īstenošanas plānu, pirms izstrādes uzsākšanas saņemot darba uzdevumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā.

Koncepcijas ietvaros Latvijas Futbola federācijai (LFF) būs nepieciešams izstrādāt inženiertīklu attīstības plānu, inženierģeoloģisko, transporta plūsmu izpēti, realizēt ielu tīkla attīstības/pārbūves plānu, sabiedriskā transporta tīkla uzlabojumus, jānosaka autostāvvietu skaits un izvietojums, trokšņu līmenis, apmeklētāju plūsma, ietekme uz ģimenes dārziņiem, citām sporta aktivitātēm utt. Lēmumprojektā ir iestrādāta prasība, ka viena no koncepcijas izstrādes prasībām ir sabiedrības iesaiste.

Koncepcijas izstrādes gaitā attīstītājam (LFF) jānodrošina sabiedrības līdzdalība, organizējot aktivitātes, kas saskaņotas ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentu, tātad koncepcijas izstrādes ietvaros LFF būs jāiesaista sabiedrība, jādiskutē, jāstrādā darba grupās, semināros utml. uzrunājot gan vietējo kopienu, mazdārziņu nomniekus, gan Rīgas iedzīvotājus un jādiskutē gan par futbola stadionu, gan visu Lucavsalas apkārtni kopumā.  Tātad  lēmums būt vai nebūt stadiona būvniecībai, būs lielā mērā atkarīgs no sabiedrības atsaucības un aktivitātes. Kamēr nav nobalsots – nav nolemts. Savu viedokli  var  izteikt pirms vēl lēmums pieņemts 17. aprīļa Rīgas domes sēdē.

Otrdien, 9.aprīlī plkst. 17.30 Rīgas domes Sēžu zālē 

notiks

klātienes seminārs par futbola stadiona izbūves ieceri Lucavsalā

Seminārs  būs skatāms tiešsaistē pašvaldības tīmekļvietnē www.riga.lv un Facebook kontā @riga.lv.

 

Atstāt Komentāru

Your email address will not be published.

*