Futbola stadiona būvniecība Lucavsalā

Pamatojoties uz biedrības “Latvijas Futbola federācija” 26.01.2024. iesniegumu, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes , Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes , SIA “Rīgas meži”, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta vēstulēm  Rīgas dome 14. martā  apstiprināja lēmuma projektu  nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai “Latvijas Futbola federācija”  Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma daļu Lucavsalas ielā, aptuveni 10 hektāru platībā.

Nekustamā īpašuma nodošanas mērķis ir  nacionālā futbola stadiona kompleksa ar 16 000 sēdvietām būvniecības ieceres izstrāde. Līguma slēgšanu par zemes gabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā noteikts uzdot Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamentam.

Par nekustamo īpašumu Lucavsalas ielā daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai “Latvijas Futbola federācija” lēma Rīgas domes Pilsētas atklātā īpašuma komitejas 2. aprīļa sēdē.

Balsojuma rezultāti ir sekojoši:

Par:

Rīgas domes neatkarīgais deputāts Valters Bergs,
Deputāts Vladimirs Buzajevs,
Deputāts Lauris Ērenpreiss,
Deputāts Mihails Kameņeckis,
Komitejas priekšsēdētājs Dainis Locis,
Deputāts Linda Ozoliņa,
Deputāts Edvards Ratnieks,
Deputāts Kaspars Spunde,
Deputāts Dainis Turlais,

Atturas:

Deputāts Igors Kļaviņš,
Deputāts Mārtiņš Kossovičs,

Pret:
Deputāts Alija Turlaja_

Ja balsojums Rīgas domes sēdē, kas notiks 17. aprīlī, būs tikpat pozitīvs, tad prognozējams, ka nacionālais futbola stadions Lucavsalā varētu būt uzbūvēts līdz  2030 gadam. Satiksmes infrastruktūras nodrošināšanai paredzēts izbūvēt vairākus gājēju un velotiltus gan uz Lucavsalu, gan no Lucavsalas un Zaķusalu. Tāpat plānošanas dokumentos paredzēts savienojums ar Dienvidu tiltu.  Ceļu būvniecība gan nesaistās ar stadiona būvi, plānošana dokumentēta jau sen, taču tas nav mierinājums mazdārziņu nomniekiem, kur, piemēram,  Kazas sēklī ir vairāk nekā 300 iekoptu mazdārziņu vienību un laika periodā tas skars arī  daudzus jo daudzus dārzus Lucavsalā un iznīcinās kopējo salas ekosistēmu.  Futbola stadiona būvniecība pati par sevi mazdārziņus neietekmēs, tomēr tos skars šie kopējie teritorijas attīstības plāni, kas paredz transporta savienojumu starp Bauskas ielu un Mūkusalas ielu pāri Lucavsalai.

Stadiona “iespiešana” Lucavsalā iedzivotājuprāt ir pārsteigts lēmums, to būtu jāceļ kādā no Rīgas nomalēm, tādējādi dodot iespēju attīstīties kādai no aizmirstām apkaimēm.  Zaļā Lucavsala pārplūdīs ar lielu transporta kustību, sastrēgumiem, tūkstošiem automašīnām. Lucavsala šobrīd pieejama kā klusa vieta dabā ģimeņu atpūtai un sporta aktivitātēm dabā. Vai Lucavsala ir piemērotākā vieta stadiona būvniecībai, ja pilsētā netrūkst citu vietu ar  esošu infrastruktūru, šaubās biedrības un mazdārziņu nomnieki, aktīvisti, ekozonas un dzīvnieku aizstāvji, jo paralēli dārzniekiem, mazdārziņu teritorijā mitinās  arī visa mežos dzīvojoša dzīvā radība, stirnas, lapsas, zaķi un eži.

Mūsu, Lucavsalas Apkaimes Dārzu attīstības biedrības LUCAVA , galvenās bažas ir par dārzniekiem. Zināms, ka Rīgā nevar apmierināt visas iedzīvotāju vajadzības sakņu dārzu ierīkošanai,  tanī pašā laikā pakāpeniski tiek samazināts to skaits. Kad paralēli notiek izglītojoši semināri un projekti par mazdārziņu attīstīšanu pilsētā, to ilgtspējību, par ietekmi uz cilvēka fizisko un mentālo veselību, kad sarunu objekts riņķi un apkārt par mazdārziņiem kā fenomenu, zūd jebkura cerība uz ilglaicīgu dārziņu pastāvēšanu pilsētvidē.

Futbola stadiona izbūves ieceri Lucavsalā pašvaldība

iedzīvotājiem plāno skaidrot seminārā 9. aprīlī.

Tam līdzi sekot varēs arī RD mājaslapā.

Galīgais lēmums par zemes gabala nodošanu biedrībai “Latvijas Futbola federācija” tiks pieņemts

RD sēdē 17. aprīlī.

P.S. Par Lucavsalas Apkaimes Dārzu attīstības biedrības valdes tikšanos ar pašvaldības pārstāvjiem lasiet nākamajā rakstā.

Zaļā, klusā Lucavsala

 

Atstāt Komentāru

Your email address will not be published.

*