Par Rīgas pilsētas ģimenes dārziņu attīstību

 

 KPMG Baltics sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentu aktīvi strādā pie koncepcijas izstrādes un pašlaik ir pārvaldības modeļa priekšlikumu izstrādes fāzē. Lai apspriestu izstrādātos priekšlikumus un kopradītu jaunus, 9. februārī tika rīkota darbnīca, kurā dalībniekiem bija iespēja dalīties ar savu pieredzi, kopīgi diskutēt par izaicinājumiem un veidot nākotnes pilsētas dārzkopības vīziju Rīgā.

Darbnīcas laikā klātesošie tika iepazīstināti ar pētījuma mērķi, tā šī brīža statusu un pētījuma ietvaros padziļināti pētāmām teritorijām, dārzu nozīmi pilsētā, dažādiem dārzkopības veidiem un formām, aptverot gan starptautiskus, gan Latvijas piemērus.

Projekta mērķis: izstrādāt Rīgas pilsētas ģimenes dārziņu un Lucavsalas attīstības un pārvaldes koncepciju. Uzdevumi: analizēt literatūru un esošo situāciju saistībā ar pašvaldības ģimenes dārziņiem; izstrādāt priekšlikumus ģimenes dārziņu pārvaldības modelim; veikt papildus izpēti Lucavsalas dabas un apstādījumu teritorijai Salu tilta dienvidu pusē un izstrādāt telpisko vīziju.

Padziļināti pētāmās teritorijas pētījuma ietvaros: Buļļu sala, Buļļupe,  Hapakieši,  Mežaparka attīstības biedrība, Jaunciema gatve, Nektārs, Bērzs K ,  Daugavkrastu dārzi,  AUM, Lucavsala-3, Kazas sēklis, Jumpravsala, Latvijas Arheoklubs, Tīruma iela, Kazdangas iela, Celtnieks-1, Rumbulas avots, Atpūta plus.

Dārzu nozīme pilsētā

Ieguvumi: Sakārtota pilsētvide, piederības sajūta pilsētai, valstij.

Kvalitatīva brīva laika pavadīšana.

Jauniešu piesaiste kvalitatīvai un ekoloģiski pilnvērtīgai atpūtai.

Uzlabojas ekoloģiskā vide.

Uzlabojas pilsētnieku mentāla veselība.

Uzlabojas gaisa kvalitāte pilsētā.

Dzīvildzes pagarināšana.

Ekosistēmas pakalpojumi.

Senioru socializēšanās, senioru uzkrātās darba pieredzes un izglītības nodošana jaunajai paaudzei.

Dažādu paaudžu mijiedarbība.

Izaicinājumi ir, bet ir arī plašs rīdzinieku loks, kuriem patiešām interesē urbāno dārzu attīstība Rīgā. Tāpēc ir idejas, ir viedokļi un vēlme sadarboties un turpināt darbu pie vīzijas formulēšanas, kā arī pārvaldības modeļa pilnveidošanas.

Atstāt Komentāru

Your email address will not be published.

*