LADA LUCAVA iekļauta projekta darba grupā

Kā jau iepriekš esam informējuši, Eiropas Savienības finansēta projekta ietvaros līdz 2027. gadam Lucavsalā plānots izveidot bioloģiskās daudzveidības demonstrācijas zonu, kur iedzīvotājiem atpūsties un iegūt zināšanas par augiem, to nozīmi un tradicionālajām saimniekošanas praksēm.

https://lucava.lv/lucavsala-veidos-biologiskas-daudzveidibas-demonstracijas-zonu/

Projekts izraisījis lielu sabiedrības interesi, īpaši par to, kādas pozitīvas pārmaiņas notiks Lucavsalā. Pirmā plašāka prezentācija jau ir notikusi, kur urbanLIFEcircles projekta komanda darba grupai, kuras sastāvā ir arī Lucavsalas apkaimes dārzu attīstības biedrība LUCAVA  (LADA LUCAVA), iepazīstināja ar bioloģiskās daudzveidības pārvaldības projektu, ko īsteno Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. Darba grupas sanāksmi vadīja Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta projekta “Adaptīva sabiedrībā balstīta bioloģiskās daudzveidības pārvaldība pilsētu teritorijās, lai uzlabotu ekosistēmu savienojamību un veselību (urbanLIFEcirkles)” vadītājs Kristaps Zēlavs.

    Lucavsalas apkaimes dārzu attīstības biedrība LUCAVA  (LADA LUCAVA) kā projekta darba grupas dalībnieks ir saite ar sabiedrību. Foto:  Latvijas Televīzija LSM aicināja LADA LUCAVA sniegt nelielu ieskatu projekta gaitai. Attēlā LADA LUCAVA valdes locekle Baiba Giptere

Iesaisties.riga.lv platformā projektam ir izveidota aptauja. Tās mērķis ir apzināt dārza apsaimniekošanas prakses, lai identificētu pasākumus, kas veicami turpmākajos Projekta soļos. Viedokļus iedzīvotāji vēl var var sniegt līdz 17.jūnijam. Darbs pie bioloģiskās daudzveidības tematiskā plāna izstrādes tiks uzsākts šī gada nogalē.
Plānots, ka 8.km garais zaļais koridors savienos dabas lieguma “Jaunciems” teritoriju ar FREE RIGA ēku projektā Viskaļu ielā, kur atrodas viena no Latvijas Dabas fonda pilsētas pļavām. Iedzīvotāji varēs iesaistīties šī koridora izveidē, darbojoties konsultatīvajās darba grupās. Darba procesā tiks meklēts labākais kompromiss starp vietējās kopienas vajadzībām un pašvaldības iespējām šīs vajadzības īstenot. Tika pausts priekšlikums šo zonu apsekot velosipēdu tūrē.


Bioloģiskās daudzveidības demonstrācijas zonā 4 hektāru platībā Lucavsalā tiks veidots sabiedrībai pieejams dārzs ar dažādiem bioloģisko daudzveidību atbalstošiem risinājumiem. Tas sastāvēs no:

0,6 ha mitrāja
0,4 ha augļu dārza
0,6 ha meža dārzs
1 ha augstvērtīga pļava
1 ha kopienas dārzs
0,4 ha rekreācijas zonas
Tieši kurā Lucavsalas galā šie 4 hektāri tiks iekopti, būs zināms aptuveni septembrī-oktobrī, taču ļoti ceram, un tas būtu arī loģiski, ka sakopta tiks mazdārziņiem pieguļošā pamestā teritorija. Vēl jo vairāk tāpēc, ka projekta ietvaros paredzēts arī grantu konkurss tiem pilsētas dārzkopjiem, kuri vēlēsies savos dārzos palielināt bioloģisko daudzveidību.
Visās pilotteritorijās tiks veikts vispārīgais biotopu un sugu monitorings, bet dabas liegumā “Jaunciems” papildus tiks veikts arī citu dzīvotņu un sugu monitorings. Šobrīd tiek organizēta sadarbība ar Latvijas Universitāti, lai monitoringā iesaistītu studentus, kā arī aicināti iesaistīties citi interesenti.

Tā kā LADA LUCAVA ir iekļauta projekta darba grupā un esam saikne starp organizatoriem un sabiedrību, plašāku informāciju par projektā veicamajiem tālākiem pasākumiem un aktivitātēm Lucavsalā sniegsim regulāri  lucava.lv  

 

Atstāt Komentāru

Your email address will not be published.

*