Aicina brīvprātīgos sakopt Jaunciemu un Lucavsalu

Aicinām brīvprātīgos palīdzēt veicināt bioloģisko daudzveidību Rīgā !!

Īstenojot ekosistēmas atveseļošanas projektu Rīgā, Pilsētas attīstības departaments aicina visus dabas draugus atvēlēt laiku un darbu un kļūt par brīvprātīgo.

Brīvprātīgo darbs ir iespēja ikvienam iesaistīties, lai mūsu galvaspilsēta taptu sakoptāka un vietējām sugām bagātāka. Urbanizācija visā pasaulē ir kļuvusi par vienu no galvenajiem biotopu jeb dzīvotņu zuduma cēloņiem. Starp daudzajām urbanizācijas nelabvēlīgajām ietekmēm uz dabisko vidi ir apdzīvotās platības un necaurlaidīgās virsmas palielināšanās, dažu atlikušo dabisko biotopu sadrumstalotība, vietējo faunas un floras sugu nomaiņa (līdz izzušanai), nelabvēlīga apstādījumu kopšanas prakse, piesārņojums, dabisko ūdensteču nosēdināšana utt. Tas viss izraisa bioloģiskās daudzveidības un ar to saistīto ekosistēmu pakalpojumu samazināšanos un līdz ar to arī pašu cilvēku dzīves vides pasliktināšanos.

Kopš 2022.gada Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments ir iesaistījies starptautiskā projektā, kura mērķis ir veicināt bioloģisko daudzveidību Rīgā, izglītot sabiedrību un sakopt projekta teritorijas – Jaunciema dabas liegumu un Lucavsalu.

Brīvprātīgajiem būs iespēja:

  • Gūt praktisku pieredzi dabas daudzveidības veicināšanā, darbojoties starptautiskā LIFE projektā;
  • Studentiem, iespēju integrēt pieredzi un iegūtos datus bakalaura/maģistra darba izstrādē;
  • Apgūt prasmi strādāt komandā un organizēt savu laiku;
  • Brīvpusdienas talku un monitoringa norises dienās.

Katrs pēc saviem ieskatiem un spējām var atsaukties aicinājumam un palīdzēt, kā arī nākt klajā ar savu iniciatīvu! Par konkrētām aktivitātēm dabas sakopšanai uzrunāsim tos, kuri būs atsaukušies un reģistrējušies anketā. Droši dalies ar anketu, aicinot savus draugus, ģimeni un kolēģus mums pievienoties!

Anketa: https://forms.office.com/e/8nQP3bZ8sS

Atstāt Komentāru

Your email address will not be published.

*