3. jūnijs – Varžu ielas Bērnības diena

“Atceries palīdzēt” ir sabiedriskais projekts, 19 dažādās nozarēs darbojošos personu iniciatīva
sadarbībā ar biedrību “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem”. Šos cilvēkus vieno kopīgs mērķis –
atvieglot bērnu ikdienu un radīt svētkus.
Biedrība „Latvijas Bērniem ar kustību traucējumiem”, nevalstiska organizācija, kas apvieno aktīvus
vecākus, kuru bērniem ir dažāda veida kustību ierobežojumi. Biedrība meklē un nodrošina iespējas
bērnu veselības uzlabošanai, piesaista finansējumu, radoši un aktīvi nodarbina bērnus, kā arī vienkārši
māca bērnus pilnvērtīgi dzīvot, neskatoties uz ierobežojumiem.


Projektā “Atceries palīdzēt” plānoti vairāki pasākumi bērniem. Pirmais pasākums notiek
3. jūnijā, “Varžu ielas Bērnības diena”, Varžu ielā 8, Rīgā.

Svētki domāti visiem bērniem ar kustību traucējumiem, ar īpaši viņiem paredzētām aktivitātēm. Pasākums “Varžu ielas Bērnības diena” plānots vairāk kā 100 bērniem. Aicinām piedalīties un izbaudīt šos svētkus!
Pasākumā paredzēts:
– Laboratorium zinātniskais šovs;
– Burbuļu pasaule;
– Akmeņu un sejas apgleznošana;
– Portretu zīmēšana;
– Līdzsvara labirinta trase;
– Muzikālie priekšnesumi;
– Āra spēles – Big Games;
– Lielās Koka spēles;
– u.c.


Nākamais notikums – 17. jūnijā izglītojošais pasākums, kas īpaši pielāgots bērniem ar kustību
traucējumiem.

Papildus izklaidējošiem pasākumiem ikviens tiek aicināts ziedot līdzekļus biedrībai “Latvijas bērniem
ar kustību traucējumiem”. Biedrības pirmsākumi meklējami jau 1999. gadā, kad kopā sanāca vairākas
ģimenes, kurās ir bērni ar kustību traucējumiem, un risināja problēmas, kas saistītas ar bērnu veselības
uzlabošanu, izglītības iespējām un regulāras rehabilitācijas nodrošināšanu. Pateicoties savstarpējai
sadarbībai un milzīgam entuziasmam, vecāki kopā ar rehabilitācijas speciālistiem sarīkoja izglītojošus
atpūtas un rehabilitācijas seminārus.

Lai kopīgiem spēkiem sekmīgāk risinātu problēmas un varētu piesaistīt atbalstītājus izvirzīto mērķu
realizācijai tika nodibināta biedrība „Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem”.

Projekta “Atceries palīdzēt” ietvaros, par saziedotajiem līdzekļiem, ir paredzēts iegādāties inventāru,
kas veicinās atbalsta centra bērnus, kā arī veicinās turpmāko integrāciju sabiedrībā. Ieguldījums šo
bērnu rehabilitācijā ir pamatvērtība viņu dzīves kvalitātē, ģimeņu un sabiedrības labklājībā.
Ziedošanas iespējas bērnu rehabilitācijai, inventāra iegādei un svētku rādīšanai:

● Mantiskā (materiālā) ziedošana.
● Finansiālais atbalsts.
● Pakalpojumu atbalsta un dalības veidā (piemēram, .brīvprātīgo darbs, cilvēkresurss, izklaides
pasākuma organizācija bērniem, utml.).


Ziedojuma konts projektam “Atceries palīdzēt”:
Biedrība “Eņģeļi Tev Blakus”
Adrese: Rīga, Burtnieku iela 36 -1, LV-1084
Reģistrācijas numurs: 40008324550
AS SWEDBNK banka, Kods: HABALV22
Konts: LV47HABA0551054630153
Maksājuma mērķis: “Atceries palīdzēt”

Atstāt Komentāru

Your email address will not be published.

*